خدایا کفر نمی گویم

احمدی نژاد حمایت طبقه کارگر را از دست داده است؟

فارین پالیسی زیر عنوان "انقلاب کارگری ایران" و با این سوتیتر که "آیا پرزیدنت محمود احمدی نژاد حمایت طبقه کارگر را از دست داده است؟" می نویسد آقای احمدی نژاد روز ۲۸ فوریه قاطعانه اعلام کرد ایران جزو معدود کشورهای جهان است که هیچکس گرسنه نمی خوابد.

اواخیرا اعلام کرده بود که بیکاری ظرف دو سال آینده ریشه کن خواهد شد. رئیس جمهوری در نوامبر گذشته نیز تاکید کرده بود که اقتصاد ایران به رغم تحریم های بین المللی رونق دارد.

چنین اظهارنظرهائی مغرورانه زمانی آقای احمدی نژاد را نزد حامیانش در طبقه پائین کارگری، که از اعانه های دولتی بهره مند می شدند، محبوب می ساخت. اما این روزها بزرگ نمائی های آقای احمدی نژاد با واقعیت های اقتصادی جور در نمی آید: ایرانیان طبقه متوسط ایامی سخت و دشوار را می گذرانند. اقتصاد کشور ضعیف است، بیکاری سر به فلک کشیده رسما ۱۴ و ۶ دهم درصد است (مسلما رقم واقعی بسیار بالاتر است)، و تورم همزمان با اقدام دولت در حذف یارانه های انرژی، غذا و اقلام دیگر، سیر صعودی دارد.

با علنی شدن تضاد میان خط دولت و واقعیت ها، برای نخستین باراظهار نظرهای توام با خوش بینی آقای حمدی نژاد بجای آنکه به تقویت موضع او در میان حامیانش منجر شود، تضعیف آن را در پی داشته است.

آقای احمدی نژاد بیش از دو سال سعی کرد تا مجوز حذف یارانه های سوخت و اقلام دیگر را از مجلس بگیرد - اقدامی که به توصیف صندوق بین المللی پول قرار بود"به هدف دوگانه تولید درآمدی بیشتر برای کشور و محدود ساختن استفاده بی ثمرو جلوگیری از اتلاف انرژی منجر شود". آقای احمدی نژاد در نبرد سیاسی برای حذف یارانه ها برنده شد اما نتوانست در اقدامات مربوط به کنترل تورم و عواقب اقتصادی آن توفیقی کسب کند.

دولت سعی می کند با پرداخت کمک های نقدی به مردم مشکلات و مشقات ناشی از ترقی قیمت ها را کم کند. اما تمامی شواهد حاکی از آن است که اقصاد به سوی وخیم تر شدن پیش می رود ، و این می تواند مهمات اپوزیسیون را بیشترکند.